Aanmelden voor WhatsApp-groep

Aanmelden via WhatsApp

Aanmelden via de mail

   Voorwaarden, spelregels en privacy whatsappgroepen

   Aanmelders gaan akkoord met de voorwaarden van de WhatsApp-groep.

   • Een lid van een WhatsApp-groep is minimaal 18 jaar en inwoner van Hardinxveld Giessendam.
   • De WhatsApp-groep is alleen voor het melden van verdachte situaties (om buurtbewoners te waarschuwen en alert te maken) waarin u of 112 of 0900-8844 gebeld heeft.
   • Misbruik en belediging in de WhatsApp-groep is niet toegestaan. Bij misbruik wordt u meteen, zonder waarschuwing, verwijderd uit de groep.

   Spelregels:
   • Per buurttoezichtwijk worden er maximaal 100 personen in een WhatsApp-groep geplaatst
   • Gebruik de groep volgens de SAAR afkorting:
   Signaleer
   Alarmeer 112
   App om je waarneming bekend te maken aan de overige deelnemers
   Reageer door bv. naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon (alleen als dit veilig kan!!!, zo verstoor je zijn plannen)
   • Laat via een app weten dat 112 of 0900-8844 gebeld is
   • Let op het taalgebruik
   • Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels/wetten.
   • Maak/verstuur alleen foto’s die voor de melding van meerwaarde/noodzakelijk zijn. Signalementen kunnen ook beschreven worden.
   • Gebruik deze groep niet voor onderling contact en privé berichten.
   • De groep is niet bedoeld voor sociale doeleinden zoals een vermist huisdier, foutief geplaatst afval, etc.
   • De groep wordt beheerd door een beheerder van Buurttoezicht. Volg berichten van de beheerder strikt op en ga niet in discussie.
   Bij vragen/onduidelijkheden graag een PB naar de beheerder.
   • Het niet houden aan de spelregels van de groep kan leiden tot verwijdering uit de groep.
   • Buurttoezicht behoudt zich het recht voor, personen die zich aanmelden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
   • In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzin beslist de beheerder.

    

   Privacyverklaring inzake gegevens WhatsApp groepen Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam.
   September 2020, Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam, hierna te noemen Buurttoezicht, vraagt van deelnemers aan WhatsApp groepen de volgende persoonsgegevens:

   –    Naam
   –    Postcode
   –    Email adres
   –    Telefoonnummer
   Deze gegevens worden door Buurttoezicht opgeslagen in een beschermd Excel bestand dat alleen voor beheerders toegankelijk is. Zolang iemand deelnemer blijft, staan deze gegevens in het bestand.
   Als iemand vrijwillig de groep verlaat, worden de gegevens verwerkt in een mutatie (Excel) bestand, dat ook beschermd is en alleen toegankelijk voor de beheerders. Gedurende 1 jaar blijven de gegevens bewaard in beide bestanden. Daarna worden ze verwijderd.

   Uitzondering hierop is de situatie dat een deelnemer wegens schending van de regels door een Beheerder uit de groep wordt verwijderd. In de mutatie lijst bewaren we deze gegevens blijvend, zodat deze deelnemers niet later op slinkse wijze weer in een groep kunnen komen.

   Indien een deelnemer niet akkoord is met de wijze waarop met zijn/haar gegevens wordt omgegaan, vragen we nadrukkelijk om dit bij aanmelden kenbaar te maken.