Buurttoezicht Hardinxveld Horen - Zien - Melden
Horen - Zien - Melden
 • buurttoezicht-header

>>  WhatsApp-groepen Hardinxveld-Giessendam


Buurtbewoners waarschuwen via WhatsApp
Met de WhatsApp groep brengen buurtbewoners elkaar direct op de hoogte van een verdachte situatie. Alerte buurtbewoners maken de kans op inbraak en diefstal veel kleiner. En de kans dat de politie een verdachte aanhoudt groter. Ongeveer 15% van de Nederlanders doet al mee aan een buurttoezichtgroep op WhatsApp en zorgen zo voor een groot aantal waakzame ogen en oren.

WhatsApp-groepen in Hardinxveld-Giessendam
Met de WhatsApp groep brengen buurtbewoners elkaar direct op de hoogte van een verdachte situatie. Alerte buurtbewoners maken de kans op inbraak en diefstal veel kleiner. En de kans dat de politie een verdachte aanhoudt groter. Ongeveer 15% van de Nederlanders doet al mee aan een buurttoezichtgroep op WhatsApp en zorgen zo voor een groot aantal waakzame ogen en oren.

WhatsApp-groepen in Hardinxveld-Giessendam
Ook in Hardinxveld-Giessendam zijn WhatsApp groepen actief zodat buurtbewoners elkaar alert kunnen maken op verdachte situaties. Dit is een initiatief van Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam in samenwerking met de gemeente en politie.

Aanmelden

Hardinxveld-Giessendam is verdeeld in 6 handige groepen. Op het kaartje ziet u onder welke WhatsApp-groep uw straat valt.  Meld u snel aan en geef verdachte situaties door aan uw WhatsApp-buurtgenoten!

Meld u aan met een WhatsApp-bericht naar het telefoonnummer van uw wijk (zie tabel onder kaartje). In het bericht:
•    uw naam,
•    Nummer WhatsApp-groep van uw wijk
•    uw postcode  
•    uw e-mailadres

Totaaloverzicht Wijkverdeling WhatsApp Hardinxveld

3 telefoonnummers QR code

 Gebruik makkelijk en snel onze QR-code!!!

Peulenwijk Wijk 1 06 3821 4105
Wielwijk Wijk 2 06 3821 4111
Westwijk Wijk 3 06 3821 4105
Over het spoor Wijk 4 06 3821 4111
Sluisweg & Industrieweg Wijk 5 06 3821 4109
Boven-Hardinxveld Wijk 6 06 3821 4109

Na uw aanmelding voegen wij u zo snel als mogelijk toe aan de WhatsApp groep van uw buurt. Als we u toevoegen krijgt u een app van De Beheerder.

Aanmelders gaan akkoord met de voorwaarden van de WhatsApp-groep. Kijk op www.buurttoezichthg.nl onder whatsapp voor de complete voorwaarden.

Een lid van een WhatsApp-groep is in ieder geval:
•    Inwoners van Hardinxveld-Giessendam
•    18 jaar of ouder

Alleen voor melden verdachte situatie
De WhatsApp groep is alleen voor het melden van verdachte situaties en om buurtbewoners hierbij te waarschuwen en alert te maken. Stelregel is, dat als u ergens 112 of 0900-8844 voor zou bellen, dit verdacht is en dit dan gemeld wordt in de WhatsApp groep. Misbruik en beledigen via de WhatsApp groep is niet toegestaan. Misbruikers van de WhatsApp groepen verwijderen we zonder waarschuwing.

 

Spelregels gebruik WhatsApp

 1. Per Buurttoezichtwijk, dus Boven-Hardinxveld, De Peulenwijk, De Westwijk en De Wielwijk, kan één Whatsapp-alertgroep van maximaal 100 personen worden aangemaakt.

 2. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

 3. Deelnemers zijn woonachtig / gevestigd in de wijken: Boven-Hardinxveld, De Peulenwijk, Westwijk en Wielwijk.

 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon

  De bedoeling is dat we van de verdachte persoon zijn plannen verstoren (“zaak stuk te maken”). Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s, maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.

 5. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 dan wel 0900-8844 gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.

 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.

 7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels / wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.

 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk / van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.

 9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact / privéberichten.

 10. De WhatsApp groep is niet bedoeld voor sociale doeleinden, zoals bijvoorbeeld uw vermiste kat te melden, foutief geplaatst huisvuil aan te kaarten of andere zaken.

 11. WhatsApp groep wordt door beheerder van Buurttoezicht beheerd. Volg berichten van beheerder strikt op en ga niet in discussie. Mochten er vragen zijn waarom beheerder iets meldt of besluit, vraag dit via een privé bericht aan beheerder en niet in de WhatsApp groep.

 12. Het niet houden aan de spelregels (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.

 13. Buurttoezicht behoudt zich het recht voor, personen die zich aanmelden te weigeren zonder opgave van redenen.

 14. In alle gevallen waarin deze spelregels niet voorzien beslissen de Beheerders.

 

Privacy

Privacyverklaring inzake gegevens WhatsApp groepen Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam.
September 2020.

Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam, hierna te noemen Buurttoezicht, vraagt van deelnemers aan WhatsApp groepen de volgende persoonsgegevens:
-    Naam
-    Postcode
-    Email adres
-    Telefoonnummer
Deze gegevens worden door Buurttoezicht opgeslagen in een beschermd Excel bestand dat alleen voor beheerders toegankelijk is. Zolang iemand deelnemer blijft, staan deze gegevens in het bestand.
Als iemand vrijwillig de groep verlaat, worden de gegevens verwerkt in een mutatie (Excel) bestand, dat ook beschermd is en alleen toegankelijk voor de beheerders. Gedurende 1 jaar blijven de gegevens bewaard in beide bestanden. Daarna worden ze verwijderd.

Uitzondering hierop is de situatie dat een deelnemer wegens schending van de regels door een Beheerder uit de groep wordt verwijderd. In de mutatie lijst bewaren we deze gegevens blijvend, zodat deze deelnemers niet later op slinkse wijze weer in een groep kunnen komen.

Indien een deelnemer niet akkoord is met de wijze waarop met zijn/haar gegevens wordt omgegaan, vragen we nadrukkelijk om dit bij aanmelden kenbaar te maken.

Ook in Hardinxveld-Giessendam zijn WhatsApp groepen actief zodat buurtbewoners elkaar alert kunnen maken op verdachte situaties. Dit is een initiatief van Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam in samenwerking met de gemeente en politie.