Buurttoezicht Hardinxveld Horen - Zien - Melden
Horen - Zien - Melden
  • buurttoezicht-header

>>  Privacybeleid WhatsApp groepen

Privacyverklaring inzake gegevens WhatsApp groepen Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam.
September 2020.

Buurttoezicht Hardinxveld-Giessendam, hierna te noemen Buurttoezicht, vraagt van deelnemers aan WhatsApp groepen de volgende persoonsgegevens:
-    Naam
-    Postcode
-    Email adres
-    Telefoonnummer
Deze gegevens worden door Buurttoezicht opgeslagen in een beschermd Excel bestand dat alleen voor beheerders toegankelijk is. Zolang iemand deelnemer blijft, staan deze gegevens in het bestand.
Als iemand vrijwillig de groep verlaat, worden de gegevens verwerkt in een mutatie (Excel) bestand, dat ook beschermd is en alleen toegankelijk voor de beheerders. Gedurende 1 jaar blijven de gegevens bewaard in beide bestanden. Daarna worden ze verwijderd.

Uitzondering hierop is de situatie dat een deelnemer wegens schending van de regels door een Beheerder uit de groep wordt verwijderd. In de mutatie lijst bewaren we deze gegevens blijvend, zodat deze deelnemers niet later op slinkse wijze weer in een groep kunnen komen.

Indien een deelnemer niet akkoord is met de wijze waarop met zijn/haar gegevens wordt omgegaan, vragen we nadrukkelijk om dit bij aanmelden kenbaar te maken.