Buurttoezicht Hardinxveld Horen - Zien - Melden
Horen - Zien - Melden
  • buurttoezicht-header

>>  We willen dit graag faciliteren

24-11-2010 - Het Kompas
oprichting

Gemeente hoopt op meer buurttoezicht 

H’VELD-G’DAM - Burgerwacht Wielwijk maakt na een stroeve start een goede groei door. Twaalf buurtbewoners zetten zich vrijwillig in de buurt veilig en vrij van overlast te houden. Als het aan burgemeester Maria Wiebosch - Steenman ligt sluiten meer wijkbewoners zich aan bij het initiatief, dat vorig jaar december in het leven werd geroepen toen in een deel van de Westwijk verscheidene woninginbraken plaatsvonden. Sindsdien heeft het langzaam maar zeker wortel geschoten.

Door Erik de Bruin

Om te laten zien dat de gemeente achter het buurttoezicht staat werd dinsdagavond een bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. Na de presentatie over wat het precies inhoudt kregen Jeffrey Dame en Jorrit de Haas gele hesjes uitgereikt. Die delen ze met de andere vrijwilligers die deel uitmaken van het team.

Jeffrey en Jorrit - beiden pas respectievelijk zeventien en veertien jaar - hebben een jaar geleden de burgerwacht in het leven geroepen. Daarbij ondersteund door de politie, die de jongens handvatten meegaf. ,,We vonden het een prima initiatief. Wél hebben we geadviseerd op zoek te gaan naar meer wijkbewoners, die ook een oogje in het zeil houden en meelopen als een ronde door de wijk wordt gemaakt.

Twee jongeren was geen goede samenstelling. Het moest meer draagvlak krijgen”, aldus Pieter van der Velden. Van lieverlee hebben (oudere) buurtbewoners zich aangesloten en heeft de burgerwacht meer bekendheid gekregen. Waardoor nu ook de ogen van de gemeente zijn geopend. ,,Door het officieel in te stellen wordt er meer gewicht aan gegeven”, legt burgemeester Wiebosch uit. ,,Het zou prachtig zijn als ook in andere wijken buurttoezicht tot stand komt. Dit soort initiatieven willen we als gemeente graag faciliteren. Het bevordert de sociale cohesie en dat maakt het wonen in een wijk leuker. Al moet ik zeggen dat de sociale cohesie hier vrij sterk aanwezig is. Dat hebben we pasgeleden nog ondervonden toen de familie Pille werd getroffen door een afschuwelijke brand.”

Er werd wél een puntje op de i gezet. De benaming burgerwacht is op verzoek van de gemeente veranderd in buurttoezicht. Wiebosch: ,,Dat sluit meer aan bij wat je elders ook ziet. Bijvoorbeeld in Leerdam waar positieve resultaten naar voren zijn gekomen.” ,,We hebben de burger gewoon nodig”, haakte Desiree Behm in. ,,Voor ons zijn het extra ogen en oren in de wijk. Het is een voorbeeld van hoe je het als politie graag zou willen.” Van der Velden: ,,We vragen het buurttoezicht een logboek bij te houden zodat we daar eventuele patronen uit kunnen halen.” Verder houden de buurtbewoners die hier vrijwillig invulling aan geven een oogje in het zeil en vormen ze min of meer een doorgeefluik voor andere wijkbewoners. Ze kunnen hun klachten en wensen bij het buurttoezicht deponeren. Die kijkt vervolgens met welke instantie contact wordt gezocht. Zo wordt bij een losliggende stoeptegel de gemeente gebeld en wordt de politie ingeschakeld als bijvoorbeeld hangjongeren overlast veroorzaken. Waar mogelijk worden problemen zelf opgelost. Het team in de Wielwijk heeft gele hesjes gekregen waardoor het buurttoezicht herkenbaar is.

 

Meldt problemen in uw wijk

Lees aub eerst onze disclaimer & privacybeleid

logo gemhg logo politie logo hagipro logorichard Tim365