Buurttoezicht Hardinxveld Horen - Zien - Melden
Horen - Zien - Melden
  • buurttoezicht-header

>>  ‘Veilig gevoel is al veel waard’

20-06-2012 - Het Kompas 
 


veilig gevoel is al veel waard hetkompas

H’VELD-G’DAM - Overgewaaid vanuit de Wielwijk, op het goede spoor gezet door de wijkagent, heeft het buurttoezicht in korte tijd voet aan de grond gekregen in De Peulen. Veertien buurtbewoners spannen zich in zodat elke avond (behalve zondag) een ronde door de wijk kan worden gemaakt. Toch is er volgens Martin Koppelaar nog veel te wensen: ,,We willen bereiken dat één op de vijf inwoners ons kent. Op straat wordt nog vaak gevraagd wat het inhoudt.”

Door Erik de Bruin

De buurttoezichthouders van de Wielwijk en De Peulen waren afgelopen zaterdag actief tijdens de jaarlijkse braderie in het centrum. Ze slaan de handen ineen. Wat bijvoorbeeld blijkt uit de gezamenlijke website (zie www.buurttoezichthg.nl) waar sinds kort meldingen op kunnen worden gedaan. Vrijdag 22 juni wordt een actieavond gehouden. Koppelaar: ,,Met als doel aan een breed publiek - iedereen is welkom - bekend te maken wat we doen en dat ook uitgebreid te laten zien. Geïnteresseerden kunnen meelopen en krijgen zo een beeld wat het inhoudt.” De actieavond start om 19.30 uur in de Ducdalf en eindigt om 01.00 uur op dezelfde locatie. ,,Wie later komt kan vragen stellen aan Jeffrey Dame. Hij is deze avond onze coördinator. Wie op straat een indruk wil krijgen wordt alsnog opgehaald. Daar doen we niet moeilijk over.”


De buurttoezichthouders gaan er zoals altijd in koppels op uit. In tegenstelling tot een ‘normale avond’ komen ze ook buiten de grenzen van hun eigen wijk. In de hoop bewoners tegen te komen die ze kunnen aansporen dit initiatief over te nemen in hun buurt. ,,We zouden het graag in het hele dorp zien”, vertelt Bert Dekker. ,,Dat het zich als een olievlek over heel Hardinxveld-Giessendam verspreidt. Tijdens de braderie hebben we positieve reacties gehad van bewoners van de Westwijk, Boven-Hardinxveld en over het spoor. Hopelijk schiet het daar ook uit de grond, zoals in De Peulen is gebeurd.” De Peulen kopieerde het van ‘zijn’ Wielwijk. ,,Anderhalf jaar geleden”, kan Martin zich herinneren. ,,Eind 2010/begin 2011 werden we geconfronteerd met een flinke reeks auto-inbraken in onder andere de Maasstraat en de Merwedestraat. De wijkagent bracht ons in contact met Jeffrey. We zijn toen vrij snel van start gegaan. Eerst met zes vrijwilligers. Na een geslaagde flyeractie verdubbelde dat aantal. Nu zitten we op veertien.” Animo is er dus en ook de wisselwerking met gemeente en politie, die periodiek een rapportage ontvangen, wordt uitstekend genoemd. Aan de bekendheid van het buurttoezicht moet nog wel worden gewerkt. Zo valt het aantal meldingen op de site tegen en worden ze op straat lang niet altijd herkend. ,,Wel door de jeugd. Die kent ons het best”, lacht Bert. ,,Maar serieus; het helpt. We krijgen veel reacties van mensen die zeggen dat de overlast is verminderd nadat we bijvoorbeeld met hangjongeren hebben gesproken. Ook wordt het op prijs gesteld dat we bewoners attent maken op een tuinpoort die open staat terwijl er niemand thuis is.” Martin: ,,Het geeft een veilig gevoel en dat is al heel veel waard. Je kan wel thuis zitten en denken: ‘Waar gaat het met deze maatschappij naartoe?’, maar daar bereik je niets mee. Het is fijn om mensen te helpen. Daarnaast doe je veel sociale contacten op. Bijvoorbeeld met jongeren. Daar heb ik een veel positiever beeld van gekregen.”

Meldt problemen in uw wijk

Lees aub eerst onze disclaimer & privacybeleid

logo gemhg logo politie logo hagipro logorichard Tim365