Buurttoezicht Hardinxveld Horen - Zien - Melden
Horen - Zien - Melden
  • buurttoezicht-header

>>  Buurttoezicht / -preventie conferentie

Op dinsdagavond 14 april 2015 organiseerde Buurttoezicht Hardinxveld de eerste Buurttoezicht/Buurtpreventie conferentie. Gemeente Hardinxveld-Giessendam stelde de raadzaal in het gemeentehuis beschikbaar als conferentie locatie.

buurttoezicht-conferentie-2015Tijdens de conferentie waren Buurttoezicht Sliedrecht-Oost, Sliedrecht-West, Leerdam-Noord, Mijnbuurtwhatsapp, Buurtpreventie Heinenoord en meerdere Buurtpreventies uit de gemeente Molenwaard aanwezig. Ook waren Burgemeester Augusteijn, beleidsmedewerker van gemeente Hardinxveld, Willem Bronkhorst, wijkagenten Gerco Gijsbers en Willem Doesberg en buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Marion Parent, aanwezig tijdens de conferentie.

Om 19:00 uur was de inloop van de conferentie. Om 19:30 uur opende algemeen coördinator van Buurttoezicht Hardinxveld, Chris Pater de conferentie. Daarna sprak Burgemeester Augusteijn over het nut van Buurttoezicht in Hardinxveld. Vervolgens kregen de aanwezigen een presentatie over het ontstaan van Buurttoezicht Hardinxveld, verzorgd door Jeffrey Dame en Marcel Haddeman. Jeffrey en Marcel zijn medewerkers van de afdeling Planning en informatie van Buurttoezicht Hardinxveld. Jeffrey en Marcel worden ondersteunt door Melissa Bot, stagiaire bij Buurttoezicht Hardinxveld. Melissa heeft de contact gelegd met de andere Buurttoezichten en Buurtpreventie en hen uitgenodigd om deel te nemen deze conferentie.

Tijdens de conferentie werden er twee stelling behandeld.
De eerste stelling: het betreden van tuinen of voelen aan auto's of deze op slot zijn.
En de tweede stelling: Strak de regie houden op Buurttoezicht/Buurtpreventie als gemeente of politie of juist vrij laten.
Bij beide stellingen leverden dat mooie discussies op, waaruit bleek dat elke Buurttoezicht of Buurtpreventie een andere aanpak of opzet hebben.
De stellingen hebben de aanwezigen goed aan het denken gezet om hun Buurttoezicht / -preventie te verbeteren of juist te laten hoe het is.

Tevens heeft Mijnbuurtwhatsapp een presentatie gegeven over whatsappengroepen in de gemeenten Vlaardingen,Schiedam en Maassluis. Daarbij werd uitgelegd hoe de whatsappengroepen werken en wat de behaalde resultaten zijn.

Het laatste half uur van de conferentie kregen de aanwezigen de gelegenheid hun hesjes, petten, lampen etc. aan elkaar te tonen en ideeën uit te wisselen. De bedoeling van de conferentie was kennis met elkaar te maken en te laten zien aan elkaar wat de Buurttoezichten / -preventies bereikt hebben.

Ook werd er gekeken naar de toekomst. Op een latere datum komen de aanwezige Buurttoezichten en Buurtpreventies bij elkaar om intensievere samenwerking te bespreken. Dit zal dan met name gaan om informatie, ervaringen, cursussen, uitwisseling en ondersteuning aan elkaar.

Om 22:15 uur beëindigde Chris Pater de conferentie.
Buurttoezicht Hardinxveld bedankt gemeente, politie en alle aanwezigen voor hun komst en medewerking aan deze conferentie.

Buurttoezicht Hardinxveld beschouwt deze conferentie als een groot succes en hoopt dit volgend jaar door een andere Buurttoezicht of Buurtpreventie georganiseerd te krijgen.

Meldt problemen in uw wijk

Lees aub eerst onze disclaimer & privacybeleid